Menu

Przepisy i komentarze

Karnoprawny „kwiatek”.
  Po przeczytaniu tego artykułu postanowiłem podzielić się z Wami pewną refleksją o tym, jak ciekawie skonstruowane jest nasze prawo. Sam artykuł [...]
Rozporządzenie MSWiA w sprawie zakresu instrukcji postępowania w przypadku pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie zakresu instrukcji postępowania w przypadku powstania [...]
Rozporządzenie RM w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i [...]
Ustawa o Bezpieczeństwie Imprez Masowych
USTAWA z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jednolity – Dz.U. 15.0.2139) stan prawny na dzień 16.09.2016
Rozporządzenie MSW w sprawie warunków przesyłania broni lub amunicji
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przesyłania broni lub amunicji za [...]
Rozporządzenie MSWiA w sprawie zasad uzbrojenia SUFO